Příprava na pracovní pohovor: WORD

Hledáte práci? Pak dobře víte, že bez počítačových znalostí jen těžko na trhu práce uspějete.

Ve spolupráci s personalisty jsme připravili nejčastější otázky pro ověření znalostí programu Microsoft Word.

Věděli jste, že na každém správném pracovním pohovoru prověřují Vaše počítačové znalosti?
Připravte se na pracovní pohovor a zdokonalte se, zvýšíte tak své šance! Zvýšíte si svou kvalifikaci.
Pokud si do životopisu chcete uvést znalost tohoto programu, musíte znát tyto základní znalosti!

Kurz se skládá z kapitol, respektive témat z praxe. Každá kapitola obsahuje video s odborným výkladem. Pohodlně si tak můžete každé video přehrát, kolikrát chcete, dokud skutečně neporozumíte.

Druhou částí kurzu je procvičování. Každá kapitola obsahuje jednoduchý úkol, který opisuje to samé, co jste se naučili ve výukovém videu. Nemusíte se tak bát, že budete potřebovat s úkolem poradit. Snadno se totiž můžete vrátit k videu a znovu se podívat "jak se to udělá".

Kurz si můžete koupit buď samostatně pro jednotlivé programy, nebo za zvýhodněnou cenu všechny programy dohromady.CO SE NAUČÍTE: WORD

Příprava dokumentu na tisk
Předvolby tisku vám umožní nastavit parametry, které pro tisk požadujete. Máte například možnost vybrat konkrétní stránky, které chcete tisknout, zvolit oboustranný tisk nebo upravit okraje stránky. Můžete také tisknout více stran dokumentu na jeden list papíru. Každé nastavení si můžete zkontrolovat v náhledu dokumentu před tiskem a zjistit tak, jestli jste docílili požadovaného vzhledu.
Seznamy
Seznamy jsou v dokumentech velmi často používány. Můžeme využít seznamu číslovaného, anebo seznamu odrážkového. Někdy je nutné mezi dvě položky seznamu vložit odstavec textu, a poté v seznamu pokračovat. Naopak v některých případech pokračovat nechceme, ale chceme začít seznam nový. Word tyto úpravy textu umožňuje.
Záhlaví a zápatí
Záhlaví a zápatí stránky je prostor na začátku a konci všech stránek dokumentu. Pokud nenastavíme jinak, záhlaví a zápatí je na všech stranách dokumentu stejné. V zápatí či záhlaví je často používáno číslování stránek a datum, které se naučíte přidat a upravit podle vlastních potřeb.
Kontrola pravopisu
Kontrolu pravopisu a gramatiky oceníte především při opravě překlepů ve vytvořeném dokumentu. Co se týče gramatických chyb, Word je schopen opravit jednoduché chyby. V gramatice se na opravu chyb plně spolehnout nemůžete.
Formátování textu
Velmi užitečnou funkcí je smazání formátování označeného textu. Například pokud zkopírujete část textu z jiného dokumentu a chcete použít vlastní formátování, je nutné nejprve odstranit formátování původní. Pro zlepšení vzhledu dokumentu a lepší čitelnost je vhodné odsadit první řádek odstavce od levého kraje. Při psaní odborného textu s jednoduchými matematickými či chemickými vzorci využijete horního či dolního indexu.
Zalomení řádku a zalomení odstavce v textu
Je nutné znát použití zalomení řádku a zalomení odstavce pro psaní přehledného a lehce čitelného textu. Pokud využijete zalomení odstavce místo zalomení řádku, dochází zpravidla k většímu odsazení a viditelné mezeře mezi řádky. Naopak zalomení řádku by nemělo být použito mezi dvěma odstavci.
Nahrazování textu
Nahrazení výrazu se používá k hromadné změně slovního spojení nebo slova použitého v textu. Například místo často se opakující věty napíšete v místě výskytu zkratku nebo symbol zastupující tuto větu a po dopsání dokumentu využijete funkce najít a nahradit k vložení věty do míst, kde jsou symboly uvedeny. Funkce se také hodí pro opravu chyby, kterou jste vytvořili na více místech v textu.
Používání stylů
Využití jednotného formátu přednastaveného v možnostech stylů je velmi efektivní. Napomáhá udržet textu jednotný vzhled, a tím také vysokou kvalitu vytvořeného textu. Tyto styly si můžete upravit podle svých potřeb. Další možností je tvorba svého vlastního stylu, který pak můžete v textu použít. Pokud se formátování nebude v textu vyskytovat vícekrát, nebo chcete pouze zvýraznit část textu například podtržením, využijete funkce z nástrojové lišty.
Využití tabulátorů
Pro odsazení řádku od levého okraje se nepoužívají mezery. Pro toto odsazení jsou připraveny tabulátory. Základní odsazení prvního řádku odstavce se provádí klávesou TAB. Pro pokročilejší úpravu odsazení textu se využívají zarážky. Máme k dispozici čtyři druhy zarážek, a to levou zarážku, zarážku na střed, pravou zarážku a desetinou zarážku pro zarovnání čísel. Tyto zarážky ve Wordu umísťujeme na pravítko.
Vytvoření a úprava tabulky
Tabulka je v dokumentech velmi často používaná. Proto byste měli umět základní možnosti nastavení úpravy tabulky. Tabulky v Microsoft Word jdou velice snadno přizpůsobit vašim představám tak, aby byly vhodné právě pro váš obsah.

OBJEDNAT


zvolte kurz
operátortelefonní číslo
+420

jiné telefonní číslo pro přihlášení
email
Po kliknutí na "Objednat" Vám přijde SMS s heslem, které zadáte do stránky, která se Vám otevře (stránky vybraného operátora) a po přihlášení budete vyzváni k potvrzení platby (bez tohoto potvrzení není kurz aktivován). Po kliknutí na potvrzení, Vás operátor přesměruje přímo do kurzu. Případně se můžete přihlásit na našich stránkách (vpravo nahoře).


Pokud chcete zaplatit převodem na účet, kontaktujte nás.


Video kurzy MS OFFICE 2010 a 2007

Kurz je složen z několika výukových videí s odborným výkladem.
Videa byla vytvořena odborníky z Univerzity Hradec Králové.
Vytvořeno ve spolupráci s odborníky Univerzity Hradec Králové, Fakulty Informatiky a managementu