Kurz pro OBCHODNÍKY a MANAŽERY: WORD

Kurz je určen pro obchodníky a manažery, kteří potřebují vědět jak efektivně a rychle pracovat se svými daty v počítači. Je určen pro ty, kteří zpracovávají data, která následně potřebují přehledně vyhodnocovat a prezentovat.

Kurz se skládá z kapitol, respektive témat z praxe. Každá kapitola obsahuje video s odborným výkladem. Pohodlně si tak můžete každé video přehrát, kolikrát chcete, dokud skutečně neporozumíte.

Druhou částí kurzu je procvičování. Každá kapitola obsahuje jednoduchý úkol, který opisuje to samé, co jste se naučili ve výukovém videu. Nemusíte se tak bát, že budete potřebovat s úkolem poradit. Snadno se totiž můžete vrátit k videu a znovu se podívat "jak se to udělá".

Kurz si můžete koupit buď samostatně pro jednotlivé programy, nebo za zvýhodněnou cenu všechny programy dohromady.CO SE NAUČÍTE: WORD

Příprava dokumentu na tisk
Předvolby tisku vám umožní nastavit parametry, které pro tisk požadujete. Máte například možnost vybrat konkrétní stránky, které chcete tisknout, zvolit oboustranný tisk nebo upravit okraje stránky. Můžete také tisknout více stran dokumentu na jeden list papíru. Každé nastavení si můžete zkontrolovat v náhledu dokumentu před tiskem a zjistit tak, jestli jste docílili požadovaného vzhledu.
Seznamy
Seznamy jsou v dokumentech velmi často používány. Můžeme využít seznamu číslovaného, anebo seznamu odrážkového. Někdy je nutné mezi dvě položky seznamu vložit odstavec textu, a poté v seznamu pokračovat. Naopak v některých případech pokračovat nechceme, ale chceme začít seznam nový. Word tyto úpravy textu umožňuje.
Sledování změn
Sledování změn neboli revize je velmi užitečná věc v případě práce více lidí na jednom dokumentu. Revize vám umožní sledovat, jaké změny byly na dokumentu provedeny a kdo je udělal. Je také možné k částem textu připisovat komentáře. Komentáře lze využít například pro komunikaci mezi lidmi pracujícími na textu.
Záhlaví a zápatí
Záhlaví a zápatí stránky je prostor na začátku a konci všech stránek dokumentu. Pokud nenastavíme jinak, záhlaví a zápatí je na všech stranách dokumentu stejné. V zápatí či záhlaví je často používáno číslování stránek a datum, které se naučíte přidat a upravit podle vlastních potřeb.
Hromadná korespondence
Tvorba hromadné korespondence vám usnadní rozesílání dopisu s podobným obsahem více kontaktům najednou. Kontakty vyberete z vašeho seznamu v aplikaci Outlook, z databáze, nebo seznam zadáte ručně. Po vytvoření dopisu Word vytiskne tolik dopisů, kolik kontaktů jste vybrali.
Kontrola pravopisu
Kontrolu pravopisu a gramatiky oceníte především při opravě překlepů ve vytvořeném dokumentu. Co se týče gramatických chyb, Word je schopen opravit jednoduché chyby. V gramatice se na opravu chyb plně spolehnout nemůžete.
Kopírování obrázku
Pokud do dokumentu vkládáte velký obrázek, například kvalitní fotografii, při vkládání je vhodné zvolit formát JPEG, který zmenší velikost obrázku, aniž by značně snížil kvalitu obrázku.
Formátování textu
Velmi užitečnou funkcí je smazání formátování označeného textu. Například pokud zkopírujete část textu z jiného dokumentu a chcete použít vlastní formátování, je nutné nejprve odstranit formátování původní. Pro zlepšení vzhledu dokumentu a lepší čitelnost je vhodné odsadit první řádek odstavce od levého kraje. Při psaní odborného textu s jednoduchými matematickými či chemickými vzorci využijete horního či dolního indexu.
Zalomení řádku a zalomení odstavce v textu
Je nutné znát použití zalomení řádku a zalomení odstavce pro psaní přehledného a lehce čitelného textu. Pokud využijete zalomení odstavce místo zalomení řádku, dochází zpravidla k většímu odsazení a viditelné mezeře mezi řádky. Naopak zalomení řádku by nemělo být použito mezi dvěma odstavci.
Nadpisy zůstávají na předchozí stránce
Abychom zabránili oddělení samotného nadpisu od textu, je nutné nadpis svázat s textem, ke kterému patří. Docílíme tak posunutí nadpisu na další stránku, pokud se nevejde na předchozí, i s příslušným textem.
Nahrazování textu
Nahrazení výrazu se používá k hromadné změně slovního spojení nebo slova použitého v textu. Například místo často se opakující věty napíšete v místě výskytu zkratku nebo symbol zastupující tuto větu a po dopsání dokumentu využijete funkce najít a nahradit k vložení věty do míst, kde jsou symboly uvedeny. Funkce se také hodí pro opravu chyby, kterou jste vytvořili na více místech v textu.
Nastavení obtékání
Při vkládání obrázku či jiného objektu do dokumentu je vhodné určit, kde bude umístěn a jak se bude chovat text, který byl původně na pozici obrázku.
Používání stylů
Využití jednotného formátu přednastaveného v možnostech stylů je velmi efektivní. Napomáhá udržet textu jednotný vzhled, a tím také vysokou kvalitu vytvořeného textu. Tyto styly si můžete upravit podle svých potřeb. Další možností je tvorba svého vlastního stylu, který pak můžete v textu použít. Pokud se formátování nebude v textu vyskytovat vícekrát, nebo chcete pouze zvýraznit část textu například podtržením, využijete funkce z nástrojové lišty.
Využití tabulátorů
Pro odsazení řádku od levého okraje se nepoužívají mezery. Pro toto odsazení jsou připraveny tabulátory. Základní odsazení prvního řádku odstavce se provádí klávesou TAB. Pro pokročilejší úpravu odsazení textu se využívají zarážky. Máme k dispozici čtyři druhy zarážek, a to levou zarážku, zarážku na střed, pravou zarážku a desetinou zarážku pro zarovnání čísel. Tyto zarážky ve Wordu umísťujeme na pravítko.
Zkopírování grafu do textu
Pokud chcete váš dokument doplnit o graf, který máte vytvořen v aplikaci Excel, využijete k tomu kopírování a vložení grafu. Graf můžete vložit různými způsoby. Prvním způsobem je vložení propojení mezi Excelem a vaším dokumentem. V tomto případě se bude graf v dokumentu měnit s úpravami grafu v Excelu. Další možností je vložení grafu jako obrázek. Tak získáte obraz grafu v době kopírování a v dokumentu tak už zůstane, i když ho v Excelu změníte.
Chybné přepisování slov
Automatické opravy jsou vhodné při psaní textu, k opravě překlepů, nebo chybné interpunkce ve slovech. Při psaní odborného textu nebo cizích slov ale můžou automatické opravy dělat problémy, a proto je vhodné umět opravy vypnout.
Textové pole
Textové pole využijete, pokud chcete vložit poznámku či citaci, která bude vynikat jiným formátem a zvýrazněním oproti textu v celém dokumentu. Přednastavený formát textových polí můžete po vložení do dokumentu upravit tak, aby nenarušoval vzhled celého dokumentu.
Ukládání dokumentu do jiných formátů
Ukládání dokumentů v klasickém formátu s příponou souboru .docx využijete především při zálohování či přenášení souboru, který se chystáte dál upravovat, nebo chcete poskytnout dokument někomu, kdo ho bude dál upravovat. Formát PDF, v překladu Přenosný datový formát, je univerzální formát pro přenos dat. Jeho výhodou je, že ho otevřete, aniž byste vlastnili program Microsoft Word. Volitelnou možností je pak šifrování dokumentu heslem, které neumožní číst dokument, pokud nezadáte heslo nastavené při ukládání souboru.
Víceúrovňové seznamy
Pro pokročilejší tvorbu seznamu využijeme seznamy víceúrovňové, které nám umožní organizovat seznamy na více hloubek. U každé úrovně seznamu si můžeme rovněž zvolit styl, jakým budou jednotlivé odstavce této úrovně číslovány, nebo jaký typ odrážky bude na začátku každé položky.
Vložení textu z tabulky
Nechcete-li vložit celou tabulku, ale použít pouze hodnoty tabulky, nabízí se vám hned několik způsobů vložení. Každý způsob vám dovolí jiné možnosti úprav hodnot tabulky a práci s nimi.
Vytváření a úprava stylů
Pokud máte v dokumentu správně nastavené styly nadpisů a textu, můžete jednoduše změnit vzhled celého dokumentu výběrem jiné sady stylů. Nevystačíte-li si s přednastavenými styly, můžete si vytvořit styl vlastní a ten pak v dokumentu využívat.
Vytvoření a úprava tabulky
Tabulka je v dokumentech velmi často používaná. Proto byste měli umět základní možnosti nastavení úpravy tabulky. Tabulky v Microsoft Word jdou velice snadno přizpůsobit vašim představám tak, aby byly vhodné právě pro váš obsah.
Oprava kapitol, které se nezobrazily v obsahu
Častou chybou je, že nevyužijete formátování pomocí stylů, ale formátujete text pomocí jednotlivých nástrojů formátování. K takto chybně naformátovanému textu nelze korektně vygenerovat obsah.
Křížový odkaz
Křížové odkazy využijete, potřebujete-li z jednoho místa dokumentu směrovat čtenáře na jinou část textu nebo na objekt umístěný v dokumentu. Čtenář poté pomocí klávesové zkratky může použitím odkazu přejít na předem určené místo.

OBJEDNAT


zvolte kurz
operátortelefonní číslo
+420

jiné telefonní číslo pro přihlášení
email
Po kliknutí na "Objednat" Vám přijde SMS s heslem, které zadáte do stránky, která se Vám otevře (stránky vybraného operátora) a po přihlášení budete vyzváni k potvrzení platby (bez tohoto potvrzení není kurz aktivován). Po kliknutí na potvrzení, Vás operátor přesměruje přímo do kurzu. Případně se můžete přihlásit na našich stránkách (vpravo nahoře).


Pokud chcete zaplatit převodem na účet, kontaktujte nás.


Video kurzy MS OFFICE 2010 a 2007

Kurz je složen z několika výukových videí s odborným výkladem.
Videa byla vytvořena odborníky z Univerzity Hradec Králové.
Vytvořeno ve spolupráci s odborníky Univerzity Hradec Králové, Fakulty Informatiky a managementu